T-Mobile | Odido

Sr. corporate communicatieadviseur (interim)

oktober 2022 – oktober 2023

Interne communicatie, (voorbereiding op) de internal engagement van het nieuwe merk Odido. Communicatieadvies en issuemanagement.

Partners voor Jeugd

Sr. woordvoerder (interim)

mei 2023 – juni 2023

Voorbereiden woordvoering i.s.m. partnerorganisaties n.a.v. onderzoeksrapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’.

PostNL

Sr. adviseur corporate communicatie en woordvoerder (interim)

Juni 2021 – juli 2022

Verantwoordelijk voor corporate communicatie advies (intern en extern) van het bedrijfsonderdeel ‘Pakketten & Logistiek’. Nauwe samenwerking met o.a. het team public affairs, woordvoering, het team Merk en Marketing communicatie, MT leden en dossierhouders.

Hoge Raad

Sr. communicatieadviseur en woordvoerder (interim)

Januari – juni 2021

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Hoge Raad. Woordvoering, redactie, website, intranet, organiseren (pers-)bijeenkomsten e.d.

Autoriteit Persoonsgegevens

sr. communicatieadviseur en woordvoerder (interim)

juli 2019 – december 2020, augustus – oktober 2022

Verzorgen van communicatieadvies en woordvoering over de AVG (privacywetgeving) en de toezichthoudende rol van de organisatie. Communicatieplannen maken, persberichten schrijven, social media beheren, interviews voorbereiden en begeleiden, coördinatie interne communicatie.

Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

sr. communicatieadviseur en woordvoerder (interim)

april – oktober 2019, februari – juni 2022

Vernieuwen van de interne communicatie. Issuemanagement. Voorbereiden en verzorgen van externe communicatie – Verzorgen van de externe communicatie over de opening van een nieuwe locatie. Redigeren jaarrapportages.

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

sr. communicatieadviseur en woordvoerder (interim)

november 2018 – april 2019

Verzorgen van communicatieaanpak en media aandacht rondom het evenement ‘100 jaar luchtvaart’, in samenwerking met KLM en Fokker.  – Verzorgen van communicatieaanpak en media aandacht van het honderdjarig bestaan van NLR. 

PostNL

senior adviseur corporate communicatie (dienstverband)

oktober 2016 – april 2019

Verantwoordelijk voor corporate communicatie advies (intern en extern). Verantwoordelijk voor het dossier ‘Pakketten & Logistiek’, een bedrijfsonderdeel van PostNL dat snel groeit. Achtervang woordvoerder, nauwe samenwerking met het team public affairs, het team Merk en Marketing communicatie, MT leden en dossierhouders. 

Schiphol Group

senior expert corporate communications and media relations (dienstverband)

september 2015 – oktober 2016

Verantwoordelijk voor persvoorlichting, woordvoering, crisiscommunicatie, communicatieadvies. Lid van de crisisorganisatie van Schiphol en nauwe samenwerking met al de daarbij betrokken organisaties (o.a. Veiligheidsregio, brandweer, Koninklijke Marechaussee, NCTV, luchtvaartmaatschappijen). In geval van calamiteiten o.a. verantwoordelijk voor communicatie met het publiek via de social media en met reizigers. Nauwe samenwerking met team public affairs, lid van verschillende werkgroepen. Opzetten van pers- en issue systeem, ontwikkelen van een persbeleid.

Hartstichting

senior persvoorlichter, woordvoerder
(dienstverband)

oktober 2011 – augustus 2015

Verantwoordelijk voor alle contacten met de pers; pro actief en reactief. Lid van het crisisteam, verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. Free publicity, public relations en woordvoering in de breedste zin van het woord. Opzetten van deze nieuwe functie en functioneel leidinggevende van een persvoorlichter. Samenwerken met de manager public affairs en met wetenschappers binnen en buiten de organisatie, onderdeel van het social media team, lid van campagneteams en werkgroepen. Opzetten en beheren van een persrelatiesysteem, organiseren van mediatrainingen, ontwikkelen van een persbeleid, verantwoordelijk voor issuemanagement en communicatieadvies in allerlei trajecten.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

persvoorlichter (dienstverband)

juni 2005 – december 2011

Verantwoordelijk voor het actieve en reactieve persbeleid. Lid van het crisisteam bij (dierziekte)crises. Ontwikkelen en bijhouden van webdossiers, verzorgen van communicatieadvies, volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en media op de werkgebieden van de NVWA, organiseren van mediatrainingen, beheren en ontwikkelen van een persrelatiesysteem en ontwikkelen van een persbeleid.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

persvoorlichter (dienstverband)

januari – februari 2010

Lid van het crisisteam. Verantwoordelijk voor de woordvoering over Q-koorts, verzorgen van  media overzichten over ditzelfde onderwerp, onderhouden van contacten met voorlichters van andere ministeries.

Instituut Defensie Leergangen (IDL)

communicatieadviseur (dienstverband)

december 2004 – juni 2005

Verantwoordelijk voor communicatieadvies over diverse onderwerpen. Redactie van het personeelsmagazine, ontwikkelen van een aantal standaard presentaties en Nederlands- en Engelstalige brochures. Webmaster, redactie van intra- en internetsite.

Dierenbescherming

communicatieadviseur (dienstverband)

juni 2004 – december 2004

Verantwoordelijk voor de interne communicatie met de ruim 100 afdelingen, de bijna 100 dieren- asielen, de drie regiokantoren en de medewerkers van het Verenigingsbureau. Coördinatie van de jaarlijkse collecteweek en het verzorgen van beeldmateriaal voor o.a. foldermateriaal en jaarverslagen.

Jouw bedrijf ook in dit rijtje?